Green energy:

Oświetlenie LED

Panele i instalacje fotowoltaiczne

Wypożyczanie i sprzedaż rowerów elektrycznych

 

Witamy na stronie Solent Sp. z o. o.

  • Od wielu lat świadczymy usługi Inspektora nadzoru czy też Inwestora zastępczego na realizowanych inwestycjach.
  • Przygotowujemy dokumentacje niezbędne do pozyskania funduszy zewnętrzncych.
  • Świadczymy usługi dla JST,  firm oraz osób prywatnych
  • Posiadamy wieloletnie doświadczenie we wdrażaniu systemów jakości bezpieczeństwa i higieny zgodnych ze międzynarodowymi standardami GMP+ oraz HACCP .
  • Naszymi klientami są firmy zajmujące transportem, spedycją , handlem i magazynowaniem, jak również przedsiębiorstwa produkcyjne z branży paszowej i spożywczej. Wdrożyliśmy standard GMP+ w 120 firmach transportowych.
  • Oferujemy profesjonalną pomoc konsultingową i szkoleniową związaną z certyfikacją standardów GMP+

Skontakuj się

ul. Kwiska 5/7

54-210 Wrocław

tel. 71/758 49 05

NIP: 899-24-79-888   REGON: 932921974

Aktualności

28 czerwca 2015 r. weszła w życie nowelizacja ustawy Prawo budowlane. Zmiany w ustawie miały na celu skrócenie procedur związanych z rozpoczęciem budowy domu.
Nowelizacja wprowadza możliwość rozpoczęcia budowy zgodnie z pozwoleniem na budowę lub bez pozwolenia na budowę (ze zgłoszeniem).
Został zniesiony również 7 dniowy termin zawiadomienia organu o terminie rozpoczęcia robót budowlanych.
Z treścią ustawy można zapoznać się na http://isap.sejm.gov.pl/ 

 

  • Informujemy że, GMP+ International wprowadziła zmiany w załączniku GMP+BA10 „Minimalne wymogi dla zakupów”, zgodnie z którym każdy polski dostawca usług transportowych przewożący  ładunki GMP+ musi posiadać certyfikat GMP+B.4.
  • Jeśli firma posiadająca certyfikat GMP+ zamierza zakupić produkt lub usługę w ramach GMP+ musi umieścić odpowiednią informację w kontrakcie lub innym oficjalnym dokumencie. 

  • Firmy certyfikowane w ramach GMP+ muszą zgłaszać przypadki przekroczenia maksymalnego poziomu substancji niepożądanych w paszach GMP+. Zgłoszenie musi zostać przesłane do ews@gmpplus.org w ciągu 12 godzin od uzyskania potwierdzenia skażenia. W przypadku wysłania zgłoszenie do EWS po upływie wymaganych 12 godzin, właściwa organizacja certyfikująca ma obowiązek cofnąć certyfikat GMP ze skutkiem natychmiastowym.