Aktualności budowlane

Nowelizacja Prawa budowlanego wchodzi w życie 19 września 2020. Ustawa z dnia 13 lutego 2020 r. o zmianie ustawy – Prawo budowlane oraz niektórych innych ustaw została opublikowana w Dzienniku Ustaw 2020 poz. 471.
Zmiany w prawie budowlanym przyczynią się do przyspieszenia i uproszczenia procesu inwestycyjno-budowlanego, a także zapewnienia większej stabilności podejmowanych w nim rozstrzygnięć. Modyfikacji ulegnie definicja projektu budowlanego, a pozwolenie na budowę już po 5 latach będzie nie do podważenia.