GMP+B4 Transport

GMP+B4_ Transport

Zapraszamy do skorzystania z naszej oferty na przygotowanie firmy transportowej do uzyskania certyfikatu GMP+B4. Oferujemy dokumentację wdrożeniową oraz szkolenia.  

Działamy na terenie całej Polski.

GMP+B4_ Transport to standard przeznaczony dla przedsiębiorstw transportowych oraz firm spedycyjnych, specjalizujących się w przewozie ładunków dla sektora paszowego.

W standardzie GMP+B4 zwrócono szczególną uwagę na właściwe wymogi wynikające z obowiązujących przepisów prawa paszowego krajowego: Ustawa z 22 lipca o paszach, Ustawa z dnia 25 sierpnia 2006 o bezpieczeństwie żywności i żywienia i Ustawa z dnia 23 sierpnia 2001 o środkach żywienia zwierząt, jak również prawa międzynarodowego: Codex Alimentarius, Rozporządzenie WE nr 178/2002, Rozporządzenie WE 882/2004 oraz Rozrządzenie WE nr 183/2005, z którego wynika obowiązek  zgłoszenia działalności w Państwowym Powiatowym Inspektoracie Weterynaryjnym.

Wdrożony w przedsiębiorstwie transportowym system bezpieczeństwa gwarantuje, że transport pasz odbywa się środowisku, w którym skażenia lub potencjalnie groźne substancje nie stanowią zagrożenia dla bezpieczeństwa pasz.

W standardzie GMP+B4 zasady HACCAP zostały odpowiednio opracowane pod kątem transportu. W rezultacie określono specjalne wymogi odnośnie minimalnego poziomu czyszczenia oraz dezynfekcji po przewozie ładunku. Wymogi te znajdują się w International Database for Transport of Feed (IDTF).

Organizacja certyfikująca wydająca certyfikat GMP+B4 wymaga aby firma transportowa spełnia następujące wymogi:

  • Kadra kierownicza oraz kierowcy muszą być świadomi odpowiedzialności za bezpieczeństwo pasz. Pasze są częścią łańcucha produkcji żywności.
  • Firma transportowa musi zapewnić wprowadzenie, wdrożenie i utrzymanie jednej lub więcej pisemnych procedur opartych na zasadach HACCP oraz szczegółowo określić zakres systemu bezpieczeństwa.
  • Firma transportowa zobowiązana jest do stworzenia i wdrożenia procedur i instrukcji zawierających wymogi niniejszego standardu.
  • Musi zostać sporządzony na piśmie i wdrożony Plan monitoringu. Plan ten powinien zawierać w szczególności kontrolę krytycznych punktów kontroli w procesie transportu.

Certyfikat GMP+ jest ważny przez okres maksimum trzech lat. Okres ważności może być wydłużony o kolejne maksimum trzy lata za każdym razem, gdy zbliża się jego wygaśnięcie.

Zapewniamy fachową pomoc podczas wdrażania standardu GMP+ i przygotowaniu do audytu certyfikującego.

Oferujemy – sporządzenie Księgi Jakości i dokumentacji systemowej, szkolenia dla kadry kierowniczej i pracowników, audyt kontrolny mający na celu sprawdzenie gotowości  przedsiębiorstwa do audytu certyfikacyjnego.