Referencje dokumentacja

Przykładowe opracowania dokumentacyjne:

 1. Studium Wykonalności dla Gminy Wołów – Uregulowanie gospodarki ściekowej w Gminie Wołów;
 2. Program Funkcjonalno Użytkowy dla Gminy Wołów – Budowa obwodnicy wschodnio – południowej miasta Wołowa;
 3. Programy Funkcjonalno Użytkowy oraz Studium Wykonalności dla Gminy Wrocław – Poprawa jakości życia na obszarze wsparcia  poprzez kompleksową rewitalizację wnętrza podwórzowego w obrębie ulic: K. Jagiellończyka, U. Niemcewicza, Słowiańska, Trzebnicką, Wincentego, Rydgiera, B.Chrobrego, Paulińska, H.Brodatego, pl. Św. Macieja we Wrocławiu;
 4. Program Funkcjonalno Użytkowy dla Gminy Syców – Modernizacja basenu miejskiego wraz  z przyległym terenem sportowym;
 5. Program Funkcjonalno Użytkowy dla Gminy Syców – Budowa i wyposażenie kompleksu rekreacyjnego na placu przy ul. Ogrodowej w Sycowie;
 6. Program Funkcjonalno Użytkowy oraz  Studium Wykonalności dla Gminy Wołów – Rewitalizacja budynku dawnych koszar;
 7. Program Funkcjonalno Użytkowy oraz  Studium Wykonalności dla Gminy Wołów – Rewitalizacja i przywrócenie funkcjonalności przestrzeni publicznych;
 8. Program Funkcjonalno Użytkowy dla Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego – Modernizacja infrastruktury teleinformatycznej UMWD;
 9. Studium wykonalności oraz wnioski o dofinansowanie z funduszy UE dla Gminy Wołów na: Uregulowanie gospodarki ściekowej w części północnej aglomeracji Wołów;
 10. Studium wykonalności oraz wnioski o dofinansowanie ze środków UE dla Gminy Wołów na: Budowa oczyszczalni ścieków bytowych dla aglomeracji Lubiąż;
 11. Studium wykonalności oraz wnioski o dofinansowanie ze środków UE dla Gminy Wołów na: Wodociąg przesyłowy dla miejscowości Lubiąż;
 12. Program Funkcjonalno – Użytkowy dla Gminy Węgliniec – Renowacja części wspólnych wielorodzinnych budynków mieszkalnych w centrum Węglińca;