GMP+B1 Produkcja, Handel i Usługi

GMP+B1 Produkcja, Handel i Usługi to standard, który zawiera warunki i wymogi dotyczące bezpieczeństwa pasz w następujących obszarach:

  • Produkcja/przetwarzanie pasz
  • Handel paszami
  • Przechowywanie i/lub przeładunek pasz

Wymogi standardu odnoszą się do każdej formy fizycznego oddziaływania dotyczącego pasz. Proces produkcji i przetwórstwa obejmuje: zbiory, suszenie, czyszczenie, mieszanie, pakowanie, przechowywanie.

Na przedsiębiorstwie spoczywa obowiązek zgłoszenia swojej działalności w Państwowym Powiatowym Inspektoracie Weterynaryjnym zgodnie z Rozrządzeniem WE nr 183/2005.

Organizacja certyfikująca wyda certyfikat GMP+B1 jedynie wtedy, gdy uczestnik GMP+ spełni wszystkie kryteria dotyczące standardu, najważniejsze to:

  • Wynik audytu początkowego musi wykazać, w sposób zadowalający organizacje certyfikującą, że wszelkie działania, do których stosuje się standard GMP+, we wszystkich lokalizacjach, które są objęte systemem bezpieczeństwa pasz danej firmy, są zgodne z wymogami GMP+.
  • Firma nie może produkować pasz nie certyfikowanych GMP+ w tej samej lokalizacji, co pasze certyfikowane GMP+. Jedynym wyjątkiem jest karma dla zwierząt domowych.
  • Posiada wszystkie wymagane przepisami prawa rejestracje, zgody oraz licencje.
  • Dostarczyła odpowiednie oświadczenia o powiązaniach menedżerskich w ramach działalności, jak również o rodzaju jakichkolwiek innych przedsięwzięć, w których skład wchodzi.

Certyfikat GMP+ jest ważny przez okres maksimum trzech lat. Okres ważności może być wydłużony o kolejne maksimum trzy lata za każdym razem, gdy zbliża się jego wygaśnięcie.

Zapewniamy fachową pomoc podczas wdrażania standardu GMP+ i przygotowaniu do audytu certyfikującego.

Oferujemy – przygotowanie księgi jakości i dokumentacji systemowej, szkolenia dla kadry kierowniczej i pracowników, audyt kontrolny mający na celu sprawdzenie przygotowania przedsiębiorstwa do audytu certyfikacyjnego.