Dokumentacja - oferta

OFERUJEMY WYKONANIE OPRACOWAŃ TAKICH JAK:

Studium wykonalności jest jednym z niezbędnych elementów przy ubieganiu się o dofinansowanie ze środków UE.

Głównym celem Studium Wykonalności jest przedstawienie informacji niezbędnych do podjęcia decyzji inwestycyjnej przez Inwestora jak i instytucje dofinansowujące.

 

Program Funkcjonalno-Użytkowy jest konieczny w sytuacji, gdy przedmiotem zamówienia publicznego jest zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych. Zamawiający jest zobowiązany posiadać PFU zawsze gdy zamierza przeprowadzić postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiot zamówienia obejmuje łącznie:

-          sporządzenie projektów;

-          uzyskanie wymaganych przepisami prawa uzgodnień i zatwierdzeń projektu wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę;

-          wykonanie robót budowlanych na podstawie sporządzonych projektów wraz z uzyskaniem pozwolenia na użytkowanie;

 

Przygotowujemy tajże kompletne wnioski o dofinansowanie (w tym z UE) z biznes planem dla Jednostek Samorządu Terytorialnego, przedsiębiorstw, jednostek naukowych, rolników;

 

Nasza firma potrafi skutecznie przygotować niezbędną dokumentację techniczną.

Przykładowe tematy wykonanych opracowań można obejrzeć tutaj...