Referencje nadzorów

Wybrane Inwestycje prowadzone w formie Nadzoru inwestorskiego lub Inwestora zastępczego:

 1. Przebudowa dróg zakładowych na terenie PCC Rokita S.A. w Brzegu Dolnym;
 2. Budowa kanalizacji sanitarnej dla wsi Mojęcice – Gmina Wołów;
 3. Oczyszczalnia ścieków dla m. Lubiąż – Gmina Wołów;
 4. Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Miłoszyce – Gmina Jelcz Laskowice;
 5. Budowa wytwórni IPOL wraz z przynależną infrastrukturą - PCC Rokita S.A. Brzeg Dolny;
 6. Instalacje logiczne, elektryczne i wentylacyjne dla DCRL Wrocław;
 7. Budowa kanalizacji sanitarnej w Chwałowicach - Dębinie etap II i III – Gmina Jelcz Laskowice;
 8. Modernizacja firmowej infrastruktury informatycznej dla Agro Brokers Wrocław;
 9. Wykonanie i uruchomienie instalacji do destylacji ortodichlorobenzenu;
 10. Przebudowa infrastruktury elektrycznej – Agro Brokers Wrocław;
 11. Przebudowa stanowisk załadunkowych i rozładunkowych do cystern kolejowych, autocystern i opakowań drobnych benzenu i chlorobenzenu - PCC Rokita S.A. Brzeg Dolny;
 12. Budowa i wyposażenie kompleksu rekreacyjnego na placu przy ul. Ogrodowej w Sycowie – Gmina Syców;
 13. Budowa stacji absorpcji chlorowodoru - PCC Rokita S.A. Brzeg Dolny;
 14. Budowa II ciągu izopropylofenolu - PCC Rokita S.A. Brzeg Dolny;
 15. Budowa stacji destylacji roplastów - PCC Rokita S.A. Brzeg Dolny;
 16. Budowa instalacji polieterów - PCC Rokita S.A. Brzeg Dolny;
 17. Rewitalizacja parku miejskiego w Sycowie – Gmina Syców;
 18. Budowa bazy magazynowej rokopoli – PCC Rokita S.A. Brzeg Dolny;
 19. Budowa stanowiska załadunkowego trójchlorku fosforu i tlenochlorku fosforu do cystern kolejowych - PCC Rokita S.A. Brzeg Dolny;
 20. Przebudowa punktów załadunkowych HCL na CTP4 - PCC Rokita S.A. Brzeg Dolny;
 21. Modernizacja stacji elektroenergetycznej F3 110/6kV - PCC Rokita S.A. Brzeg Dolny;
 22. Budowa kanalizacji sanitarnej w Chwałowicach - Dębinie etap IV i V – Gmina Jelcz Laskowice;
 23. Budowa stacji elektroenergetycznej K-1, linii kablowych SN-6kV, nn-0,4 kV oraz światłowodowych - PCC Rokita S.A. Brzeg Dolny;
 24. Modernizacja stacji transformatorowej 6 kV P-28 wraz z budową linii kablowych - PCC Rokita S.A. Brzeg Dolny;
 25. Modernizacja stacji 6kV S-3- PCC Rokita S.A. Brzeg Dolny;
 26. Rozbudowa i przebudowa zakładu produkcyjnego Kosmet – Rokita sp. z o.o. – Brzeg Dolny;
 27. Instalacja elektrolizy membranowej - PCC Rokita S.A. Brzeg Dolny
 28. Baza magazynowa tlenku propyleniu i tlenku etylenu - PCC Rokita S.A. Brzeg Dolny
 29. Wymiana układu odpylania kotłów OR-45 i instalacji przynaleznej na terenie Elektrociepłowni PCC ROKITA S.A.
 30. Wymiana turbozespołu przeciwprężnego wraz z instalacjami wewnętrznymi i urządzeniami towarzyszącymi - Elektrociepłownia PCC ROKITA S.A.
 31. Modernizacja drogi L - PCC Rokita S.A. Brzeg Dolny
 32. Odtworzenie isntalacji absorpcji chlorowodoru - PCC Rokita S.A. Brzeg Dolny
 33. Przebudowa poletek osadowych Oczyszczalni Ścieków przy ul. Zakładowej w Brzegu Dolnym
 34. Budowa instalacji skraplania chloru - PCC Rokita S.A. Brzeg Dolny
 35. Stacja zatężania kwasu siarkowego - PCC Rokita S.A. Brzeg Dolny
 36. Budowa nowej stacji zmydlania na instalacji tlenku propylenu - PCC Rokita S.A. Brzeg Dolny
 37. Baza magazynowa propylenu - PCC Rokita S.A. Brzeg Dolny
 38. Instalacja zatężania ługu sodowego - PCC Rokita S.A. Brzeg Dolny
 39. Budowa reaktora R-101/6 CTP-3 - PCC Rokita S.A. Brzeg Dolny
 40. System solankowy - 2-ga linia zasilania solanką elektrolizerów - PCC Rokita S.A. Brzeg Dolny
 41. Nadzór nad budową oświetlenia drogowego w gminie Kąty Wrocławskie.
 42. Budowa ul. Granitowej w Smolcu.
 43. Budowa hal magazynowo - produkcyjnych dla instalacji do produkcji płyt poliuretanowych dla PCC Therm Sp.  z o.o.
 44. Budowa ul. Dębowej w Sadkowie.
 45. Przebudow ul. Zwycięstwa, Tadeusza Kościuszki, Cypriana Kamila Norwida wraz z uzbrojeniem terenu w Kątach Wrocławskich
 46. Dostosowanie linii kolejowej nr 274 do obsługi przewozów pasażerskich we WrOF poprzez budoę przystanku kolejowego - Parking - Mokronos Górny
 47. Przebudowa ul. Polnej w Smolcu.
 48. Przebudowa istniejącej hali produkcyjno - magazynowej pod nowy profil produkcji - LG CHEM POLAND
 49. Budowa profesjonalnych warsztatów zajęciowych przy Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego przy ul. Kutrowskiego w Oławie
 50. Przebudowa budynków Domu Pomocy Społecznej w Oławie.